Schadeaangifte Home
Ook wij werken met cookies! Klik hier .
Bijkomende informatie over de afhandeling van een schadegeval kunt u terugvinden in de ‘Infofiches schade’.
Te volgen richtlijnen na schadegeval:
- Neem alle maatregelen om uitbreiding van de schade te voorkomen.
- Dien onmiddellijk klacht in bij de politie bij diefstal of poging daartoe.
- Laat de beschadigde goederen nog niet herstellen en hou ze ter beschikking als bewijsstuk.
- Als een voorlopige herstelling toch noodzakelijk is, neem dan contact op met Belfius Insurance NV (02/286 70 00)
- Indien u BTW plichtig bent steeds een BTW verklaring doorsturen (formulier op website terug te vinden). Bezorg alle documenten die u in verband met dit schadegeval ontvangt onmiddellijk aan Belfius Insurance NV U kan deze onmiddellijk als bijlage in deze aangifte meesturen of later via de post verzenden naar Belfius Insurance NV Karel Rogierplein 11 1210 Brussel l, nadat u uw schadereferte van ons ontvangen hebt.
- Voor schade aan dieren of bij bederf van goederen neemt u best onmiddellijk contact op met Belfius Insurance NV (02/286 70 00) (Ma-Vr 8u-18u)
- Houd alle gegevens bij de hand (bv : gedetailleerd bestek van een hersteller, overzicht van benodigde materialen met kostprijs). Indien u de aangifte onderbreekt, dan worden de reeds ingebrachte gegevens niet bewaard.

Uw aangifte is pas verzonden als u in een scherm komt waarin de verzending bevestigd wordt.
Onvolledig of niet correct ingevulde velden worden aangeduid naast het invulveld. Velden met * zijn verplicht in te vullen velden.

xv
Plaats schade
v
v
Beschrijving van de schade aan uw gebouw en/of inhoud:
Geef een gedetailleerde beschrijving van de gekende of vermoedelijke oorzaken en de omstandigheden van het schadegeval:(*)
Werd er proces-verbaal opgemaakt? (*)
xv

In geval van inbraak/diefstal/schade door aanraking met vluchtmisdrijf:
Leg onmiddellijk klacht neer bij de politie en bezorg ons een kopie van het verhoorblad
Identiteit van de verzekeringnemer:
BTW plichtig (*)
Bent u de eigenaar?

Hoe wil u met ons communiceren?(*)
Schade aan andere partijen
Heeft een andere partij dan de verzekeringsnemer schade geleden? (*)
Meent u dat een derde aansprakelijk is voor de door u geleden schade? (*)
Hebt u gegevens over de aansprakelijke derde?
v
v


Heeft een Derde schade geleden veroorzaakt door uw woning of inboedel?(*)
Beschrijving van de schade aan derden:
Beschrijving van de schade:


Hebt u schade geleden aan (minstens 1 verplicht) (*):

Schade inhoud:
Omschrijving beschadigde goederen(*):

Werden uw goederen beschadigd door inwerking van elektriciteit? Laat dan het formulier “elektriciteitsschade” door uw hersteller invullen (zie infofiches)
Wil u aangifte doen van gestolen goederen? Bezorg ons een lijst van gestolen goederen met vermelding van de waarde/uw schade-eis
Bezorg ons een lijst met de beschadigde goederen met vermelding van de waarde/uw schade-eis
Indien u nog niet over alle nodige gegevens beschikt om aangifte te doen dan kunt u de aangifte onderbreken en later opnieuw invullen. De door u reeds ingebrachte gegevens worden niet bewaard.

Schade gebouw:
Omschrijving beschadigde goederen(*):


Omschrijving van de andere schade (*)
Opmerking:
Bijlagen: toevoegen
Clear selectionBrowse...Verwijderen
Toevoegen

Verzenden schadeaangifte

Volgende
Vorige