Schadeaangifte motorvoertuigen
Ook wij werken met cookies! Klik hier .
Uw aangifte is pas verzonden als u in een scherm komt waarin de verzending bevestigd wordt.
Onvolledig of niet correct ingevulde velden worden aangeduid naast het invulveld.
Verplichte velden worden aangeduid met een *
Vergeet bij een ongeval met een tegenpartij niet om een Europees aanrijdingsformulier mee op te sturen.

xv
Plaats schade
Oorzaak en omstandigheden van het ongeval
v
Geef een gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden van het schadegeval (wie,wat en hoe) *

Vergeet niet om Europees aanrijdingsformulier in te scannen en mee door te sturen! Op het laatste tabblad kan u dit linken aan deze aangifte.

Aansprakelijkheid
Waarom *:
Proces verbaal
Gelieve ons de resultaten van adem en/of bloedanalyse op te sturen.

v
De gewonden
Acties 
Naam * 
Voornaam * 
Straat 
Huisnr 
Busnr 
Land 
Postcode * 
Gemeente * 
Telefoonnummer 
Aard letsel * 
Gelieve op bewaren te klikken alvorens verder te gaan. 
New
Druk hier om partijen toe te voegen

Materiële schade
Naam en adres van de schadelijders (indien beschikbaar)
Acties 
Naam * 
Voornaam * 
Emailadres 
Geboortedatum * 
Zelfde adres als de verzekeringsnemer? 
Straat * 
Huisnr * 
Busnr 
Postcode * 
Gemeente * 
Gelieve op bewaren te klikken alvorens verder te gaan. 
New
Druk hier om partijen toe te voegen

Tegenpartij
Acties 
Naam * 
Voornaam * 
Straat * 
Huisnr * 
Busnr 
Postcode * 
Gemeente * 
Telefoonnr 
Gsmnr 
Maatschappij 
Polisnummer 
Rekeningnr 
Voertuig 
Nrplaat 
  
Gelieve op bewaren te klikken alvorens verder te gaan. 
New
Druk hier om partijen toe te voegen

Getuigen
Acties 
Naam * 
Voornaam * 
Straat * 
Huisnr * 
Busnr 
Postcode * 
Gemeente * 
Telefoonnr 
Gsmnummer 
Emailadres 
  
Gelieve op bewaren te klikken alvorens verder te gaan. 
New
Druk hier om partijen toe te voegen


De hersteller

Inlichtingen BTW
Zo ja, Hoeveel?
%
Gegevens van de verzekeringsnemer
Opmerkingen:


Bijlagen : toevoegen (enkel .txt,.doc,.docx, .zip, .jpg, .jpeg,.bmp, .pdf, .xls, .xlsx, .png)
Clear selectionBrowse...Verwijderen
Toevoegen


Verzenden schadeaangifte
Volgende
Vorige